ODRŽANA 13. SJEDNCA OV-a  GORNJIH BOGIĆEVACA

U ponedjeljak 30. rujna je održana 13. sjednica OV Gornjih Bogićevaca. I na ovoj su sjednici vijećnici nastavili tradiciju koja se njeguje od osnutka općine i povratka u Gornje Bogićevce nakon Domovinskog rata te su minutom šutnje odali počast poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima i prvom predsjedniku RH dr.Franji Tuđmanu. U aktualnom satu načelnik Pavo Klarić je vijećnike izvijestio o aktivnostima od posljednje sjednice vijeća te rekao kako je završena državna revizija nogometnih igrališta te da je u tijeku i državna revizija financijskog poslovanja općine za 2018. godinu. Društveni dom u Trnavi je završen te je već dva puta službeno korišten . Očekuje se i završno izvješće nadzornog inžinjera jer treba urediti još nekoliko sitnica. Pri kraju je završetak i ceste u Dubovcu, s radovima se malo kasni jer postoji problem kvalitetne radne snage kod izvođača . Polako napreduje i izgradnja pješačke staze u istom naselju koja je podijeljena u dvije faze . Za prvi dio je pripremljen natječaj za izvođača , a što se tiče druge faze radovi su u tijeku ali također kasne . Za sve radove su u sklopu ugovora u slučaju probijanja rokova određeni i penalima rekao je načelnik Klarić i dodao da je tehnički pregled pješake staze u Smrtiću nije prošao te je izvođač dobio dodatna tri mjeseca da popravi situaciju zbog mosta na potoku Draževac gdje je staza uža od propisanih 120 centimetara i gdje će se dio betonskih rubova rušiti i bušiti armaturu te proširivati do propisane širine.Da se građevinskom dozvolom išlo na rušenje mosta i ponovnu izgradnju taj bi dio bio skuplji nego cijela staza. Odrađen je projekt za pješačku stazu u Vukovarskoj ulici i uskoro će biti raspisan natječaj za izvođača. Izrađeni su troškovnici za nasipanje ili asfaltiranje prilaznih puteva prema poljprivrednim i drugim zemljištima u nekoliko naselja .Izrađen je i troškovnik za uređenje sanitarnog čvora i kuhinje za društveni dom u Smrtiću. Odrađena je i geodetska snimka Trga Hrvatskih branitelja za potrebe njegovog uređenja . Za učenike područne škole G.Bogićevci su nabavljene radne mape, bilježnice i tehničke kutije te su naručena dva nova projektora za porebe škole. Komunalni pogon funkcionira normalno , javni radovi se odvijaju prema planu rekao je načelnik i dodao kako je u suradnji s općinama S.Gradiška, Dragalić i Okučani rješeno pitanje komunalnog redara koji bi prema novom pravilniku mogao raditi i poslove poljoprivrednog redara . Do kraja listopada će biti objavljen natječaj za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i taj bi posao trebao biti dovršen do kraja godine. Na sjednici je također nazočio i predstavnik MO Dubovac Dragan Bilandžić koji je predložio da reciklažno dvorište izmjesti s trga u Dubovcu premjeste na neku drugu lokaciju te da se na parkiralištu postavi visinska rampa jer ono nije previđeno za parkiranje teških kamiona. Načelnik Klarić je rekao da su prijedlozi dobri te da se o premještanju reciklažnog dvorišta razmišlja , a u svezi rampe je naglasio kako je možda za početak bolje postaviti znakove za zabranu parkiranja takvih vozila. Kako nije bilo više pitanja pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mara Klarić je pojanila Izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci 2019. te rekla kako je riječ o konsolidiranom izvjeću jer je u njega uključena i Narodna knjižnica i čitaonica Grigor Vitez te je dodala da su u prvih 6 mjeseci ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 2.919.273,00 Kn ili 33% od planiranog godišnjeg proračuna što je 22% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine te rashodi u iznos od 2.456.428,00 Kn što inosi 26 % od planiranih godišnjih rashoda a što čini povećanje od 100 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nakon detaljnijeg pojašnjenja sturkture prihoda i rashoda vijećnici nisu imali pitanja te su jednoglasno usvojili izvršenje proračuna za prvih 6 mjeseci tekuće godine kao i sljedeću točku odnosno Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja tih djelatnosti na području Općine Gornji Bogićevci.