Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Gornji Bogićevci, koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Gornji Bogićevci.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.
Predsjednik vijeća – ŽELJKO KLARIĆ
Potpredsjednik Općinskog vijeća – STIPO ŠUGIĆ,
VIJEĆNICI OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI / 2021. – 2025.

1.STIPO ŠUGIĆHDZ
2.PETAR KIČIĆHDZ
3.MARIJANA BOGDANOVIĆHDZ
4.ŽELJKO KLARIĆMIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
5.IVA LOPARMIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
6.MILKA RAČMANMIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
7.STJEPAN KRSTANACHSS
8.VESELJKO ŠUGIĆHSS
9.DANIJELA MALEŠEVIĆHSS