Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Gornji Bogićevci, koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Gornji Bogićevci.

Općinsko vijeće čini 12 vijećnika.
Predsjednik vijeća – STIPO ŠUGIĆ,
Potpredsjednik Općinskog vijeća – ŽELJKO KLARIĆ
Izvršna tijela Općine su Načelnik – PAVO KLARIĆ, dipl.oec.  
i zamjenica načelnika – DRAGANA KNEŽEVIĆ, bacc.oec. koji zastupaju interese općine.

VIJEĆNICI OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI / 2017. – 2021.

1. STIPO ŠUGIĆ HDZ
2. MARICA BEGIĆ HDZ
3. IVO BAREŠIĆ HDZ
4. DRAGICA BILANDŽIĆ HDZ
5. KSENIJA ORŠULIĆ HDZ
6. BERNARD LANG HDZ
7. SLOBODAN PINTARIĆ HDZ
8. VESELJKO ŠUGIĆ HSS
9. JOSIP BUNGIĆ HSS
10. ŽELJKO KLARIĆ MIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
11. MATIJA KRSTANAC MIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
12. IVANA JEFTIĆ MIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA