Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Gornji Bogićevci, koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Gornji Bogićevci.

Općinsko vijeće čini 9 vijećnika.
Predsjednik vijeća – ŽELJKO KLARIĆ
Potpredsjednik Općinskog vijeća – STIPO ŠUGIĆ,
VIJEĆNICI OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI / 2021. – 2025.

1. STIPO ŠUGIĆ HDZ
2. PETAR KIČIĆ HDZ
3. MARIJANA BOGDANOVIĆ HDZ
4. ŽELJKO KLARIĆ MIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
5. IVA LOPAR MIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
6. MILKA RAČMAN MIRKO DUSPARA – NEZAVISNA LISTA
7. STJEPAN KRSTANAC HSS
8. VESELJKO ŠUGIĆ HSS
9. DANIJELA MALEŠEVIĆ HSS