Poduzetnici

Malo i srednje poduzetništvo

Malo i srednje poduzetništvo, kao niti obrtništvo, nije razvijeno, posebno ukoliko se napravi usporedba sa drugim hrvatskim JLS-ima. Obzirom da se Općina Gornji Bogićevci, kao uostalom i općine u okruženju, suočava s odlaskom mladog i radno sposobnog stanovništva, nužno je ulagati napore u podizanje kvalitete života i uvjeta poslovanja kako bi se taj trend zaustavio.

U nastavku su predstavljeni relevantni podaci vezani za malo i srednje poduzetništvo i obrte. Treba napomenuti da podaci dobiveni od FINA-e ne obuhvaćaju isključivo trgovačka društva, nego sve poslovne subjekte koji vode poslovne knjige sukladno Zakonu o poreznu na dobit.

Broj poduzetnika
Šifra Djelatnost svih dobitaša gubitaša
A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO 2 2 0
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 3 3 0
D OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 2 1 1
G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA 1 1 0
H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE 1 0 1
I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE 1 1 0

Izvor: FINA

Iz tablice je jasno vidljivo da su 8 od 10 poslovnih subjekata – obveznika poreza na dobit na području Općine poslovali s dobitkom u 2015. godini. Gubitak je ostvarila jedna od dvije tvrtke u energetici i klimatizaciji i jedina tvrtka koja se bavi prijevozom i skladištenjem.

Poduzetnička zona „Brezine“ prostire se na ukupno 5,9 ha. Od ukupno 12 planiranih poslovnih zona na području LAG-a Zapadna Slavonije, „Brezine“ su, uz novogradiški Industrijski park, jedina funkcionalna zona na tom području.

Zona je opremljena svom potrebnom infrastrukturom, a blizina autoceste i željeznice, te povoljna cijena zemljišta, kao i ostale olakšice, čine ovu poslovnu zonu primamljivu investitorima.

NazivDjelatnost
1KRIŽANIĆ 365 j.d.o.o./Obrt „Uzgoj gljiva“Uzgoj šampinjona
2Poljoprivredna zadruga BREZINEPoljoprivreda
3ELBAPROIZVODNJA ALUMINIJSKE I PLAST. GRAĐ. STOLARIJE, KIOSKA I DR. PROIZVODA OD METALA I PLASTIKE
4METALKOV MB d.o.o.Izrada i montaža kovanih ograda i drugih ukrasnih predmeta od punog materijala, inox ograda, panelnih ograda, metalnih konstrukcija, izrada vrtnih garnitura i ljetnikovaca, metalnog stilskog namještaja
5KCO j.d.o.o.posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima