Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gornji Bogićevci

Sukladno odredbama članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ br. 20/18),  izlaže  se  na  javni  uvid  Prijedlog  Programa  raspolaganja poljop. zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gornji Bogićevci.

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RepublikeHravtske za Općinu Gornji Bogićevci s javnim dobrom i prodanim Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja s javnivodnim dobrom  PREGLED RASPOLAGANJA  na kopiji katastarskog plana k.o. Dubovac k.o. Gornji Bogićevci k.o. Kosovac k.o. Ratkovac k.o. Smrtić k.o. Trnava