Natječaji

NATJEČAJ ZA UREĐENJE TRGA DOMA DUBOVAC

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U KO G.BOGIĆEVCI

NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U RATKOVCU 84

ZAPISNIK S OTVARANJA

ODLUKA NAČELNIKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

OBAVIJEST O OBJAVLJENOM NATJEČAJU

NATJEČAJ UDRUGE i VJERSKE ZAJEDNICE za 2018.

JAVNI POZIV ZA UDRUGE I VJERSKE ZAJEDNICE U 2021.

javni-poziv-za-financiranje-projekata-udruga-od-interesa-za-opce-dobro-2021Preuzmi upute-za-prijavitelje-2021Preuzmi pravilnik-o-financiranju-udrugaPreuzmi uredba-o-kriterijima-financiranja-u…

JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI ZA 2021.GODINU

javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-na-podrucju-opcinePreuzmi obrazac-m1-prijava-za-mjeruPreuzmi obrazac-m2-prijava-za-mjeruPreuzmi obra…

Javni natječaj za izgradnju objekta mrtvačnice u naselju Smrtić

Privitak: “Poziv za dostavljanje ponuda” “Ponudbeni troškovnik za predmetne radove” poziv-za-dostavu-ponudePreuzmi troskovnik-mrtvacnica-smrtic-bez-cijenaPreuzmi

JAVNI POZIV ZA RIJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ZA MLADE OBITELJI
JAVNI POZIV ZA RIJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ZA MLADE OBITELJI

mlade-obiteljiPreuzmi javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-koristenje-sredstava-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-na-podrucju-opcinePreuzmi obrazac-1-prijava-za-mjeruPreuzmi obrazac-2-izjava-z…

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MIKROPODUZETNICIMA

programPreuzmi javni-pozivPreuzmi skupna-izjava-rmp2020Preuzmi izjava-o-potporama-male-vrijednosti-i-pravdanju-potpore-povezanih-osobaPreuzmi izjava-o-potporama-male-vrijednostiPreuzmi …

Javni poziv za financiranje udruga i vjerskih zajednica u 2020. godini

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA Obrazac-završnog-izvješća-za-projekte-udruga PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA PROR-POT -na webuWQ UGOVOR-O-FINANCIRANJU-PROGRAMA-PROJEKTA-UDRUGA

Javni poziv za razvoj MIKROPODUZETNIŠTVA

KOMPLETNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVA – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju pješačke staze u naselju Dubovac

Načelnik Općine Gornji Bogićevci raspisao je Poziv za dostavu ponuda za sanaciju pješačke staze u naselju Dubovac – I faza. U privitku se nalazi dokumentacija javne nabave za zainteresirane gospo…

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SL. VOZILA

Javni poziv za dostavu ponuda – Izgradnja pješačke staze u Vukovarskoj ulici naselja Kosovac

Odluka o početku jedn. nabave Poziv za dostavu ponude TROŠK-KOSOVAC staza Vukovarska bez cijena za natječaj KOSOVAC_STAZA

Natječaj Ministarstva poljoprivrede za financiranje projekata u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na …

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude “Sanacija pješačke staze Dubovac II. faza”

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE PJEŠAČKE STAZE DUBOVAC II. FAZA

Sukladno čl. 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostane nabave Općine Gornji Bogićevci (Sl. glasnik Općine Gornji Bogićevci 04/17) naru…

JAVNI POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA ZA PROGRAME KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

JAVNI-POZIV-ZA-FINANCIRANJE-PROJEKATA-UDRUGA-OD-INTERESA-ZA-OPĆE-DOBRO-2018  PRIJAVNI-OBRAZAUPUTE-ZA-PRIJAVITELJE 2019 IZJAVA-za-udruge-da-nemaju-nepodmirenih-obveza-prema-Općini PROR-POT …

JAVNI POZIV MIKRO PODUZETNICIMA

JAVNI POZIV POTICANJE GOSPODARSTVA – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNIH DJELATNIKA

IZJAVA -ČLANAK 16 NTJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNI RADNIK ODLUKA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA ODLUKA O KOEFICIJENTIMA PLAĆA ODLUKA O OSNOVICI PLAĆA PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU J…

NATJEČAJ ZA KOORDINATORA “ZAŽELI”

NATJEČAJ KOORDINATOR

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA I VJERSKIH ZAJEDNICA

NATJEČAJ UDRUGE i VJERSKE ZAJEDNICE za 2018.

Javni poziv za prodaju službenih vozila

Predmet Javnog poziva: Službeni automobil, traktor i prikolica kako slijedi: Automobil – Fiat Punto – 1,2S V, god. proizvodnje 2008., prva reg. 07.01.2009., motor euro IV, 44 kW, 700 km, nere…

Odluka o odabiru korisnika sufinanciranja u projektu OIE

Na temelju članka 54. Statuta Općine Gornji Bogićevci (“Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci” br. 02/09, 1/13 i članka 13. Pravilnika o provedbi programa korištenja obnovljivih izvora en…

Javni natječaj za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

Raspisan je Javni natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje projekta provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području općine Gornji Bogićevci. Predmet Natj…

Javni natječaj – obnovljivi izvori energije (OIE)

Raspisan je Javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u/na obiteljskim kućama. Predmet Natječaja je prikupljanje…