Natječaji

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE

NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE U 2023. GODINI

JAVNI POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA MIKROPODUZETNIŠTVA

NATJEČAJ ZA MLADE OBITELJI ZA SUFINANCIRANJE STJECANJA PRVE NEKRETNINE

NATJEČAJ ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

JAVNI POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA U 2022. GODINI

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE

NATJEČAJ ZA UREĐENJE TRGA DOMA DUBOVAC

NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U KO G.BOGIĆEVCI

NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U RATKOVCU 84

ZAPISNIK S OTVARANJA

ODLUKA NAČELNIKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

OBAVIJEST O OBJAVLJENOM NATJEČAJU

NATJEČAJ UDRUGE i VJERSKE ZAJEDNICE za 2018.

JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE ZA PRIZNANJE OPĆINE 2023.GODINE

Javni natječaj za nabavu kosilice za travu i prikolica za transport kosilice

Općina Gornji Bogićevci otvara poziv za dostavu ponude – jednostavna nabava – nabava profesionalne kosilice za travu i autoprikolice za…

JAVNI POZIV ZA UDRUGE I VJERSKE ZAJEDNICE U 2021.

JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI ZA 2021.GODINU

Javni natječaj za izgradnju objekta mrtvačnice u naselju Smrtić

Privitak: “Poziv za dostavljanje ponuda” “Ponudbeni troškovnik za predmetne radove”

JAVNI POZIV ZA RIJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ZA MLADE OBITELJI

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MIKROPODUZETNICIMA

Javni poziv za financiranje udruga i vjerskih zajednica u 2020. godini

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA Obrazac-završnog-izvješća-za-projekte-udruga PRAVILNIK O FINANCIRANJU UDRUGA PROR-POT -na webuWQ UGOVOR-O-FINANCIRANJU-PROGRAMA-PROJEKTA-UDRUGA

Javni poziv za razvoj MIKROPODUZETNIŠTVA

KOMPLETNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVA – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju pješačke staze u naselju Dubovac

Načelnik Općine Gornji Bogićevci raspisao je Poziv za dostavu ponuda za sanaciju pješačke staze u naselju Dubovac – I faza….

Javni natječaj za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Gornji Bogićevci

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SL. VOZILA

Javni poziv za dostavu ponuda – Izgradnja pješačke staze u Vukovarskoj ulici naselja Kosovac

Odluka o početku jedn. nabave Poziv za dostavu ponude TROŠK-KOSOVAC staza Vukovarska bez cijena za natječaj KOSOVAC_STAZA

Natječaj Ministarstva poljoprivrede za financiranje projekata u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja,…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude “Sanacija pješačke staze Dubovac II. faza”

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE PJEŠAČKE STAZE DUBOVAC II. FAZA

Sukladno čl. 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostane nabave Općine…

JAVNI POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA ZA PROGRAME KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA ZA 2019.GODINU

JAVNI-POZIV-ZA-FINANCIRANJE-PROJEKATA-UDRUGA-OD-INTERESA-ZA-OPĆE-DOBRO-2018  PRIJAVNI-OBRAZAUPUTE-ZA-PRIJAVITELJE 2019 IZJAVA-za-udruge-da-nemaju-nepodmirenih-obveza-prema-Općini PROR-POT -na webuWQ I…

JAVNI POZIV MIKRO PODUZETNICIMA

JAVNI POZIV POTICANJE GOSPODARSTVA – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNIH DJELATNIKA

IZJAVA -ČLANAK 16 NTJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE KOMUNALNI RADNIK ODLUKA O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA ODLUKA O KOEFICIJENTIMA PLAĆA ODLUKA O OSNOVICI…

NATJEČAJ ZA KOORDINATORA “ZAŽELI”

NATJEČAJ KOORDINATOR

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA I VJERSKIH ZAJEDNICA

NATJEČAJ UDRUGE i VJERSKE ZAJEDNICE za 2018.

Javni poziv za prodaju službenih vozila

Predmet Javnog poziva: Službeni automobil, traktor i prikolica kako slijedi: Automobil – Fiat Punto – 1,2S V, god. proizvodnje 2008.,…

Odluka o odabiru korisnika sufinanciranja u projektu OIE

Na temelju članka 54. Statuta Općine Gornji Bogićevci (“Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci” br. 02/09, 1/13 i članka 13. Pravilnika…

Javni natječaj za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti

Raspisan je Javni natječaj za podnošenje prijava za sufinanciranje projekta provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području općine…

Javni natječaj – obnovljivi izvori energije (OIE)

Raspisan je Javni natječaj za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u/na obiteljskim kućama….