Obavijest o raspisanom javnom natječaju – 2. krug za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u/na obiteljskim kućama na području Općine Gornji Bogićevci

Energetska efikasnostKako u I. krugu javnog natječaja za sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje OIE nisu iskorištena sva predviđena sredstva, raspisan je II. krug  Javnog natječaja za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u/na obiteljskim kućama. Predmet Natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava Općine Gornji Bogićevci i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima će se sufinancirati ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sa sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode i prostora, s kotlovima na drvnu sječku ili pelete i pirolitičkim kotlovima na drva za grijanje potrošne vode i prostora, s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije, s vjetrogeneratorima za proizvodnju električne energije i dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode ,grijanje i hlađenje u/na obiteljskim kućama na području općine Gornji Bogićevci. Ulaganja u provedbu projekata sufinancirat će se u visini od 82,5% ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od 24.750,00 kuna (s PDV-om) po sustavu, pri čemu Fond sufinancira prihvatljive troškove u udjelu od 80%, ali ne više od 24.000,00 kn, a Općina Gornji Bogićevci u udjelu od 2,5%, ali ne više od 750,00 kn. Za provedbu Programa povećanja korištenja obnovljivih izvora energije na području općine Gornji Bogićevci Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je sredstva u ukupnom  iznosu od 240.000,00 kuna, a Općina Gornji Bogićevci sredstva u iznosu od 7.500,00 kuna. Nakon prvog kruga javnog natječaja za ovu namjenu potpisano je 8 ugovora o sufinanciranju, a ovim natječajem predviđeno je realizacija sufinanciranja i ugradnje 2 sistema u maksimalno predviđenom iznosu sufinanciranja. Rok za dostavu prijava je 22. prosinca 2014. godine. Cjelovit tekst natječaja sa pripadajućim prilozima objavljen je na službenoj internetskoj stranici općine Gornji Bogićevci  www.opcinagornjibogicevci.hr. Prijava za natječaj podnosi se na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1, Gornji Bogićevci ili sa službene stranice Općine Gornji Bogićevci. Dokumenti: Natjecaj_OIE Gornji Bogićevci 2 krug Obavijest o natječaju ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA PRAVILNIK OIE Prijavni-obrazac-OIE (pdf) Prijavni-obrazac-OIE (word) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (pdf)