Odluka o odabiru korisnika sufinanciranja u projektu OIE

Na temelju članka 54. Statuta Općine Gornji Bogićevci (“Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci” br. 02/09, 1/13 i članka 13. Pravilnika o provedbi programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama („Službeni vjesnik Općine Gornji Bogićevci“ br. 3/14),  Načelnik Općine Gornji Bogićevci  donosi ODLUKU o odabiru korisnika sufinanciranja u projektu OIE I. Temeljem Konačne liste podnositelja prijava Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje prijava odabrani korisnici sufinanciranja u projektu OIE su:
Perka Saratlija, Orašje 46, Gornji Bogićevci
Željko Bungić, Stari kraj 39, Gornji Bogićevci
Luka Tepurić, Kosovac 97, Kosovac
Dražen Jelčić, Novi kraj 33, Gornji Bogićevci
Mario Blažević, Dubovac 200, Dubovac
Bare Lovrić, Karlovac 21, Gornji Bogićevci
Ivica Spajić, Orašje 48, Gornji Bogićevci i
Dražen Smjerog, Novi kraj 107, Gornji Bogićevci
II. Temeljem članka 13 Pravilnika, odabrani provoditelji  iz članka 1. Ove odluke obvezni su u roku od 30 dana po zaprimanju ove Odluke dostaviti naslovu sljedeću dokumentaciju:
  1. Predračun sa specifikacijom svih radova i materijala,
  2. Glavni projekt ugradnje sustava OIE.
ODLUKA O ODABIRU OIE – Dokument PDF