Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Bogićevci

ODRŽANA 14 . SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GORNJI BOGIĆEVCI

16. prosinca održana 14. sjednica OV Gornjih Bogićevaca, posljednja u tekućoj godini. U aktualnom satu načelnik Pavo Klarić je vijećnike izvijestio o događanjima i aktivnostima od posljednje sjednice vijeća te rekao kako su završeni radovi na Pučkom domu u Trnavi te je u njemu nedavno proslavljen i blagdan Sv. Lucije zaštitnice mjesta. Završeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u Dubovcu za koju je od MRR dobiveno ukupno 400.000,00 Kn.Završena je i 2. faza pješačke staze u istom naselju a na jednom dijelu je betoniranje prekinuto zbog toga što je u dogovoru s državnim autocestama u sljedećoj godini potrebno izraditi ugibalište i autobusno stajalište i taj bi beton smetao – rekao je načelnik i dodao kako su malo kasnili sa natječajem , a nastavak radova će uslijediti kad budu dopustile vremenske prilike.

U središtu GB će biti izgrađen pametni semafor za što se provode potrebne aktivnosti a sredstva bi trebalo osigurati MUP . Za preuređenje društvenog doma u Smrtiću iz natječaja za područja naseljena nacionalnim manjinama dobiveno je 100.000,00 Kn a utrošit će se za izradu sanitarnog čvora i funkcionalne kuhinje. U sklopu tog projekta čija je vrijednost ukupno 212.00,00 Kn naknadno je iz MRR dobiveno još 50.000,00 Kn . U nastavku je načelnik Klarić rekao kako je s PZ Brezine stečajni sudac skinuo zabranu te je Općina GB na natječaju kupila za 260.000, 00 kn te će je u budućnosti koristiti za potrebe komunalnog pogona i potrebe lokalnih poljoprivrednika. Nastavljeno je sufinanciranje polaznika dječjeg vrtića, male škole , stipendiranje studenata , prijevoz učenika i studenata te su isplaćene i jednokratne potpore, rekao je načelnik i dodao kako je zadovoljan i funkcioniranjem i aktivnostima komunalnog pogona. Vijećnik Nez. Liste Duspara Mirko Željko Klarić je pitao u kojoj fazi je realizacija projekta prekogranične suradnje s općinom Jajce i znaju li se razlozi zašto općina GB nije prošla na mjeri 7.4.1 . Načelnik mu je odgovorio kako nisu imali dovoljan broj bodova kao i da se planiraju ponovo prijaviti na novi natječaj. Kako nije bilo više pitanja pročelnica JUP-a Mara Klarić je ukratko pojasnila Odluku o izmjenama i dopunama komunalnog doprinosa kojom se poduzetnici koji proširuju kapacitete gospodarskih objekata i proizvodnju oslobađaju 50 % te naknade. Pročelnica je pojasnila i odluku o općinskim porezima a riječ je o zakonskom usklađivanju pa je ta odluka jednoglasno usvojena. Zamjenica načelnika Dragana Knežević je obrazložila 2. rebalans proračuna za tekuću godinu te naglasila kako se ukupni prihodi smanjuju sa 8.872.245,00 kn na 6.058.339,00 a rashodi sa 9 .449.091,00 na 6.414.339,00 kn što je vidljivo da su manji prihodi u odnosu na rashode za 356.000,00 kn što će se pokriti s viškovima iz prethodnih godina. Proračun je smanjen iz razloga što neki projekti nisu do kraja završeni te se njihova realizacija i financiranje prenose na sljedeću godinu a također općina nije prošla na dva natječaja kojima su bili predviđeni prihodi pa je za te iznose proračun uravnotežen dodatno je pojasnio načelnik Klarić. Kako nije bilo rasprave ni pitanja , rebalans je jednoglasno usvojen. Pročelnica JUp-a Mara Klarić je obrazložila konsolidirani proračun za 2020. s projekcijama godinu za 2021. i 2022. godinu jer je u njega uključena i Narodna knjižnica i čitaonica Grigor Vitez. Naglasila je kako su planirani ukupni prihodi u iznosu od 8.850.700,00 te rashodi 9.221.820,00 kn pa se planira manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 371.120,00.kn , a rebalansom su planirali manjak rashoda u iznosu 360.000, kn Pročelnica je detaljno pojasnila prihodovnu i rashodovnu stranu a načelnik je dodatno pojasnio za koje kapitalne projekte se planiraju utrošiti sredstva te je dodao kako je jednom propala projektna dokumentacija za ŠRC te je bitno započeti s gradnjom temelja koja je uplanirana u proračunu. Proračun je jednoglasno usvojen, a zatim i izmjene i dopune statuta općine jer ga je trebalo uskladiti sa novijim zakonskim odredbama kao i izvješće o obavljenoj reviziji. Voditeljica Narodne knjižnice i čitaonice “Grigor Vitez” Gornji Bogićevci također je izvijestila vijećnike o obavljenoj reviziji i otpisu knjižnične građe u 2019. godini koju je knjižnica dužna provesti po Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te naglasila kako su obavijesti o reviziji i otpisu knjižnične građe, zapisnik o provedenoj reviziji knjižničnog fonda i zapisnik o otpisu knjižnič, ne građe iz knjižničnog fonda, odluke o reviziji, popis  oštećenih, zastarjelih, nevraćenih i izgubljenih knjiga predloženih za otpis, popis knjiga evidentiranih kod korisnika te popis knjiga predloženih za popravak i uvez poslani u Gradsku knjižnicu Slavonski Brod voditeljici Matične službe gđi. Mirni Grubanović. Čeka se odgovor Matične službe SB sva navedena dokumentacija se šalje u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu i po primitku odgovora NSK ( kompletno Izvješće ovih dviju knjižnica ) OV-e će biti obavješteno o istom.

Fotografije i tekst iz objava korisnika: Radio “Bljesak” Okučani