Održana 8. sjednica OV-a Općine Gornji Bogićevci

  • by

ODRŽANA 8. SJEDNICA OV-a GORNJIH BOGIĆEVACA

Uz načelnika Pavu Klarića nazočni sjednici održanoj 20. rujna bili su i pročelnica JUP-a Mara Klarić te voditelj komunalnog pogona Franjo Bungić. U aktualnom satu načelnik Klarić je izvijestio vijećnike o aktivnostima općine i projektima koji su u tijeku i pripremi od posljednje sjednice vijeća. U tijeku je projekt uređenje Trga hrvatskih branitelja 1. faza, uskoro izvođač počinje s radovima, vrijednost projekta je 1. 814.000,00 kn, a sufinancira ga Ministarstvo regionalnog razvoja iz fondova EU sa 350.000 kn. U tijeku su radovi na društvenom domu Smrtić u vrijednosti 169 000 kn, dovršena je 1. faza izgradnje društvenog doma Kosovac s tehničkim pregledom te su opravdana sredstva sufinanciranja EU fonda 240.000,00 kn, a u planu je 2. faza koja obuhvaća unutarnje i vanjsko uređenje. U planu je ove godine odraditi dio radova na uređenju groblja u GB, a to će biti financirano iz proračunskih sredstava općine. U cijelosti su dovršeni radovi semafora u centru mjesta, vrijednost radova je 270.000,00 kn. U tijeku je rekonstrukcija objekta u poslovnoj zoni Brezine za potrebe DVD- a Gornji Bogićevci. Prošlogodišnji projekt pametni gradovi nastavlja se i ove godine, tako će postojeći GIS sustav biti nadograđen, pojasnio je načelnik Klarić. I ove godine na prijedlog županije općina sufinancira provedbu analize tla u iznosu 30 posto od ukupnog troška. Općina je sufinancirala radne materijale za učenike OŠ u vrijednosti 67.300,00 kn, a nastavlja se i sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca.

Sukladno zakonu o socijalnoj skrbi Vlada je donijela određene izmjene i odluke zakona o kriterijima i mjerama za sufinanciranje troškova čime je obuhvaćeno 65 stanovnika općine Gornji Bogićevci. Pročelnica JUO Mara Klarić prezentirala je polugodišnje izvršenje proračuna. Na dan 30. lipnja 2022. god ostvareni ukupni prihodi iznosili su 3.798.948,00 kn što je gotovo 44 % godišnjeg plana, a rashodi 3.338.398,00 kn odnosno 33,99 %. Predsjednik OV Željko Klarić naglasio je kako je Javni upravni odjel započeo prošle godine sa slanjem opomena svim dužnicima koji imaju dugovanje veće od 500,00 kn te je vidno smanjen iznos dugovanja građana prema općini te je pozvao dužnike da se dugovanje podmiri uplatom ili da se jave u JUO kako bi dogovorili obročno plaćanje te izbjegli dodatne troškove ovrhe. Pročelnica JUO Mara Klarić također je obrazložila i 2. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu. Ukupni prihodi u odnosu na 1.rebalans se povećavanju za 438.330,00 kn, te sad iznosi 8.874.222,00 kn ukupni rashodi se smanjuju za 167.119,00 kn te sada iznose 9.455.841,00 kn. Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili I odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama njegovog uklanjanja.

Izvor: Tekst i fotografije RP “Bljesak”