Općina Gornji Bogićevci potpisala Ugovor za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

  • by

Općina Gornji Bogićevci javila se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga – Digitalizacija sustava za upravljanje prostornim podacima te dana 9. svibnja potpisala Ugovor za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga o nadogradnji webGIS (geoinformacijskog) sustava za upravljanje i vođenje baze prostornih podataka – nadogradnja, moduli: kom. obveznici, eCeste-nerazvrstane ceste, groblja, snimanje, izrada 360 snimaka iz zraka, DOF podloga. ZK izvadak, kom. infrastruktura.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta “Pametni gradovi” iznosi 246.250,00 kuna, a Fond sudjeluje sredstvima pomoći u iznosu od 197.000,00 kuna. Slijedi javna nabava, a potom realizacija samoga Projekta.