POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE PJEŠAČKE STAZE DUBOVAC II. FAZA

Sukladno čl. 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostane nabave Općine Gornji Bogićevci (Sl. glasnik Općine Gornji Bogićevci 04/17) naručitelj Općina Gornji Bogićevci upućuje gospodarskim subjektim Poziv za dostavu ponude za Izvođenje radova sanacije pješačke staze Dubovac II. faza. Natječajna dokumentacije je u privitku ovoga poziva. Poziv za dostavu ponude TROŠK-staza Dubovac_nastavak – BC SITUACIJA (1) POPREČNI_PR_STAZA_DUBOVAC (3)