Započela rekonstrukcija krovišta župne crkve Duha Svetoga u Gornjim Bogićevcima

Ovih dana u tijeku je rekonstrukcija krovišta župne crkve Duha Svetoga u Gornjim Bogićevcima u vrijednosti 104.600

00 kn, te je u Ministarstvu obnove i regionalnog razvoja potpisan Ugovor u vrijednosti 50.000,00 kn, Općina Gornji Bogićevci osigurala sredstva u vrijednosti 20.000,00 kn. Krovište crkve je u dosta lošem i oštećenom stanju pa je bila potrebna obnova, za sada samo jedne strane, kada se pronađu sredstva krenut će obnova i druge strane.