Javni natječaj za nabavu kosilice za travu i prikolica za transport kosilice

  • by

Općina Gornji Bogićevci otvara poziv za dostavu ponude – jednostavna nabava – nabava profesionalne kosilice za travu i autoprikolice za transport kosilice. Rok za dostavu ponude je 26.7.2022. godine do 12:00 sati

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

– Troškovnik;

– Tehnički opis i karakteristike opreme koja se nudi s fotografijama u boji;

– Potvrda porezne uprave o nepostojanja poreznog duga, ne starija od 7 dana;

– Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe ponuditelja;

– Izjava o jamstvenom roku.

Potrebni obrasci sastavnog dijela ponude nalaze se u privitku.