Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Obavještavaju se svi zainteresirani da je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava
Okučani objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gornji Bogićevci, na radno mjesto višeg referenta za financije i proračun – 1
izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 2 (dva)
mjeseca radi obavljanja privremenih poslova.

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom: Općina Gornji
Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1, 35429 Gornji Bogićevci, do 18.7.2024. godine, s
obveznom naznakom: „Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornji
Bogićevci – NE OTVARAJ“.

Tekst Oglasa i Upute kandidatima nalaze se u nastavku ove vijesti.